Nikias

The eldest son of Nikos. Known to be quite awful in his treatment of his fellows.

Description:
Bio:

Nikias

Thieves' World jacen23